Hugo Investing

Veiligheid

Saxo Bank is Hugo´s partner – een solide en veilige bank.

Over onze veiligheid

Slimme beleggers kiezen voor de beste combinatie van veiligheid en rendementen. Beleggen met Hugo en Saxo Bank is dan ook de perfecte combinatie.

Klanten die met Hugo beleggen doen dat met een rekening van Saxo Bank. Wel zo veilig!

Saxo Bank

Hugo heeft voor Saxo Bank gekozen vanwege de veiligheid en het bekroonde platform. Saxo Bank valt onder het Deense Garantie Fonds.

In het geval dat een Deense bank,  (inclusief Saxo Bank) te maken zou krijgen met een opschorting van betalingen of failliet zou gaan, zijn de gelden van klanten veiliggesteld tot een hoogte van 100.000 euro voor cash deposits. Deze cash deposits worden per klant berekend als het netto beschikbare bedrag na aftrek van een eventuele schuld van de klant aan de bank.

Over het algemeen geldt dat beleggingen niet beïnvloed worden door het opschorten van betaling of een verplicht opheffen en zullen dus ook aan de klant overgedragen worden. In het geval dat een Deense bank (inclusief Saxo Bank) niet in staat is beleggingen die in custody of beheer van de bank zijn, vergoed het Garantie Fonds tot een bedrag van 20.000 euro per klant.

Het Garantie Fonds
Voor meer informatie over het Garantie Fonds en een lijst van de leden, klik hier.

Bescherming van institutionele klantfondsen
Bescherming van cash in het geval van Saxo Bank’s Default:
Institutionele klanten zijn, als gevolg van hun status als financiële instellingen met vergunning, niet gedekt voor cash in het geval van het in gebreke blijven van Saxo Bank. In dit geval valt de netto waarde van posities onder het begrip cash.

Om beleggingsinstrumenten opeisbaar te maken wordt  sectie 72 van de Danish Act on Financial Services toegepast. Met deze sectie zijn Deense banken verplicht het recht van de klanten te allen tijden bij hun beleggingen te kunnen, te beschermen, ook in een geval van in gebreke blijven. 

Scroll naar top