fbpx

Hugo Investing

Disclaimer

Lees ons beleid

Hugo Investing is de uitgever en samensteller van deze Website.

Door de Website te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker de volgende voorwaarden.

De informatie op deze website (hierna te noemen de “Website”) is samengesteld door Hugo Broker (een Naamloze Vennootschap opgericht in overeenstemming met de Spaanse wetgeving, met maatschappelijke zetel in Marbella ).
De tarieven, meningen, nieuws, gegevens en andere informatie op deze website (hierna te noemen “Informatie”) zijn onderhevig aan voortdurende verandering en zijn deels afkomstig van derden. Hugo Investing besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de Informatie, maar geeft geen garantie dat de Informatie volledig en/of juist is. Hugo Investing aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de Informatie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Hugo Investing.
Hugo Investing ondersteunt of promoot niet de standpunten, acties of producten van derden die op deze site worden vermeld. Hugo Investing kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen of aanbiedingen van derden.
De informatie op deze website vormt geen aanbod of uitnodiging van Hugo Investing aan de bezoeker van deze website om op enigerlei wijze te handelen in financiële instrumenten of om gebruik te maken van de diensten van Hugo Investing. Hugo Investing wijst bezoekers van deze website erop dat het internet niet altijd een volledig betrouwbare dienst is voor de overdracht van en toegang tot Informatie en dat er zich op elk moment onderbrekingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen. Hugo Investing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in verband met een (tijdelijke) onmogelijkheid om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van deze website of voor enige vertraging of fout in het verzenden of ontvangen van berichten, waaronder mededelingen en instructies, via deze website.
De rechten op deze website en de Informatie behoren toe aan Hugo Investing of haar toeleveranciers en zijn beschermd onder het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag de Informatie en/of andere delen van deze website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hugo Investing. In het bijzonder is het de bezoeker uitdrukkelijk verboden Informatie geheel of gedeeltelijk te plaatsen in nieuwsgroepen, mailinglijsten, elektronische bulletin boards, chat boxes of vergelijkbare discussiefora zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hugo Investing.
Voor informatie over de bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Hugo Investing.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Spaanse recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden, de website en/of de Informatie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Spanje.

 

Scroll naar boven